SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, karbon ayak izini, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirmek için gayret ederiz.

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın sadece personelimize değil, konuklarımız, tedarikçiler ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevrenin korunması, karbon ayak izinin azaltılması, daha temiz bir çevre, daha az hava kirliliği ve sağlıklı nesiller için çevre koruma projelerinin üretilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunuruz.

SIFIR ATIK PROJESİ

Bodrum Ortakent mevkiinde bulunan butik otelimiz Sıfır Atık belgeli olmakla birlikte, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında yer almaktadır.

ATIK AZALTIMI

Arge çalışmalarımıza hızla devam ederken, geri dönüşebilir, büyük hacimli ambalajlar tercih ederek ve bunun yanında personellerimize düzenli eğitimler vererek atıklarımızı azaltıyoruz.

ATIK  GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak geri kazanımlarını sağlıyoruz.Çöplerimizi ayrıştırarak atıklarda geri dönüştürülebilir materyallerimizin geri kazanımlarını sağlıyoruz.

ENERJİ TASARRUFU

Dünyada kullanılabilir enerji kaynaklarının limitli olduğunun farkındayız. Otellerimizde kullanılan enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarından olmasını tercih edip aynı zamanda enerjiden tasarruf edebileceğimiz çözümler üretmekteyiz.